مطالب مرتبط:

وزیر اطلاعت و فرهنگ از وظیفه اش استعفا داد

عبدلباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور از وظیفه اش استعفا داده است، آقای جهانی متن استعفا نامه اش را در فیسبوک خود منتشر کرده است

مطالب اخیر