مطالب مرتبط:

هیاتی از امریکا و سازمان ملل به کابل می آید

قرار است هیاتی از امریکا و سازمان ملل برای تطبیق مفاد موافقت‌نامه‌ صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار به کابل بیاید.

مطالب اخیر