مطالب مرتبط:

سگ ۷ ساله‌ در امریکا شهردار شد

انتخاب سگ ها به سمت شهرداری در شهر کوچک ˈکورمورنتˈ واقع در شمال غربی ایالت مینه سوتا یک سنت متداول است.

مطالب اخیر