مطالب مرتبط:

افزایش خشونت علیه خبرنگاران در شمال افغانستان

مینه ساعی مسئول نی در زون شمال می گوید که در ۱۰ ماه سال جاری دست‌کم ۳۷۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده است.

مطالب اخیر