مطالب مرتبط:

همایش مهاجرت به همت کانون «شرق‌نو» برگزار شد

اولین همایش از سلسله همایش‌های مهاجرت به همت کانون شرق‌نو، با حضور چهره‌های فرهنگی مهاجر و نمایندگان سایر تشکل‌های فرهنگی- دانشجویی مهاجران افغانستانی در دانشگاه مفید «قم» برگزار شد.

مطالب اخیر