مطالب مرتبط:

بودجه ۱۷میلیاردی دولت افغانستان از سوی مجلس تصویب شد

مجلس نمایندگان مجلس افغانستان در نشست امروز خود، بودجه ۱۷میلیاردی بین سال دولت افغانستان را تصویب کردند

مطالب اخیر