مطالب مرتبط:

حکایت تلخ شهروند افغانستانی که از اروپا بازگشته است

«صفی‌الله احمدزی» که تازه از اروپا به افغانستان برگشته‌ است، حکایت‌های تلخی از سرگذشت پناهجویانی که به طور قاچاق به اروپا می‌رون را بازگو کرد.

مطالب اخیر