مطالب مرتبط:

20 هزار آپارتمان توسط چین و قطر در افغانستان ساخته می شود

سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی آز آمادگی کشور چین و قطر برای ساخت 20 هزار آپارتمان خبر داد و گفت که برای انجام این اقدامات به نیروی بشری نیاز است.

مطالب اخیر