مطالب مرتبط:

سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان: تفاهمنامه اقتصادی با ازبکستان امضا خواهد شد

سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان از امضای یک تفاهمنامه همکاری های اقتصادی و تجارتی با ازبکستان خبر داد.

مطالب اخیر