مطالب مرتبط:

افراد پیوسته به صلح پنج نیروی خیزش مردمی را در مرکز سرپل کشتند

مسوولان محلی سرپل می گویند که یک گروه شش نفری طالبان به رهبری ملا معراج الدین که دوماه پیش به روند صلح پیوسته بودند پنج نیروی خیزش مردمی را در یک پوسته امنیتی در مرکز سرپل کشتند و دوباره به طالبان پیوسته اند.

مطالب اخیر