مطالب مرتبط:

نباید بگذاریم پرچم دین بر روی زمین بماند

امروز مسئولیت بزرگ توسعه و پیشرفت دین اسلام و عمل کردن به دستورات قرآن بدوش ما و شماست و نباید بگذاریم پرچم دین بر روی زمین قرار گیرد، زیرا هدف دشمنان اسلام همین است .

مطالب اخیر