مطالب مرتبط:

نگرانی ها از وضعیت بیکاری در پکتیکا

بیشتر جوانان ولایت پکتیکا به علت بیکاری، به کشورهای هند، عربستان و امارات برای کار کردن میروند.

مطالب اخیر