مطالب مرتبط:

حکومت در تدوین استراتژی امنیتی کوتاه آمده است

رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز این مجلس گفت که افزایش فعالیت داعش و طالبان در کشور مردم را بیشتر از پیش نگران ساخته است.

مطالب اخیر