مطالب مرتبط:

ولسی جرگه: اختلافات رهبران حکومت منافع ملی را خدشه دار ساخته است

ولسی جرگه افغانستان می گوید، اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی روی وضعیت جاری تأثیر منفی گذاشته و منافع ملی کشور را متضرر می سازد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عموم...

مطالب اخیر