مطالب مرتبط:

غنی: اکثر ادارات دولتی ظرفیت مصرف پول را ندارند

رئیس جمهور غنی می گوید که اکثر ادارات دولتی ظرفیت مصرف پول را ندارند. آقای غنی که در سومین کنفرانس شهری افغانستان سخن میزد گفت که مصرف پول آسان است اما اینکه شفاف باشد و بجا مصرف شود این ظرفی...

مطالب اخیر