مطالب مرتبط:

نبود استراتژی جنگی و تنش میان رهبران، منافع ملی را خدشه دار کرده است

پیام آفتاب: رییس مجلس نمایندگان می گوید که نبود استراتیژی جنگی و تنش میان رهبران حکومت منافع ملی کشور را خدشه دار ساخته اند.

مطالب اخیر