مطالب مرتبط:

مهم‌ترین رویدادهای امنیتی ۳۰ سرطان افغانستان

تسلیم ۲۸۰ عضو طالبان در سمنگان تسلیم نیروهای امنیتی افغانستان، به آتش کشیدن دکل موبایل شهر غزنی توسط طالبان، ، کشته، زخمی و بازداشت۴۱ عضو طالبان در قندوز و بدخشان و پاکسازی هرات از حضور شبه‌نظامیان مسلح مهم‌ترین رویدادهای امنیتی ۳۰ سرطان افغانستان است

مطالب اخیر