مطالب مرتبط:

نبود استراتیژی جنگی و تنش میان رهبران، منافع ملی را خدشه دار ساخته است

شماری از نمایندگان مجلس مدعی شدند که امریکا برای ادامه جنگ در افغانستان و پیشبرد تنش های جهانی خود با روسیه، افراد گروه داعش را از عراق و سوریه به پاکستان و از آنجا به داخل افغانستان انتقال می دهد.

مطالب اخیر