مطالب مرتبط:

پدر و مادر زهرا می‌گویند، جسد دختر شان‌ را به خاک نمی‌سپارند

پس از سوزاندن و جان باختن زهرا، خانواده اش از پنج روز به این سو به هدف عدالت خواهی برای وی در منطقۀ علاوالدین شهر کابل خیمۀ تحصن برپا کرده است پدر و مادر زهرا می گویند ت

مطالب اخیر