مطالب مرتبط:

بیست و هفتمین اجلاس در مورد پناهندگان افغانستان در پاکستان به پایان رسید

بیست و هفتمین اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان، در شهر بورین کشور پاکستان به پایان رسید

مطالب اخیر