مطالب مرتبط:

جنگ افغانستان در راستای منافع تجاری آمریکا است

پیام آفتاب: نویسنده و فعال صلح‌طلب گفت: جنگ افغانستان هیچ ارتباطی با امنیت و کمک به مردم افغانستان ندارد و تنها در راستای منافع ژئو استراتژیک و تجاری آمریکا است.

مطالب اخیر