مطالب مرتبط:

از بی‌توجهی دولت تا کمک‌های آیساف به شفاخانه نسایی ولادی هرات

از سه سال اخیر به این سو هیچ بودجه‌ ای در قسمت تجهیزات شفاخانه حوزوی هرات در نظر گرفته نشده است.

مطالب اخیر