مطالب مرتبط:

چالش‎های عمده شهری در افغانستان

وزارت شهر سازی و مسکن افغانستان می‎گوید که رشد نامتوازن، سرازیر شدن باشنده‎گان روستاها به شهر، عودت مهاجرین و کمبود مسکن از چالش‎های عمده شهری است. سید سعادت منصور نادری در سومی...

مطالب اخیر