مطالب مرتبط:

فرماندۀ کلیدی طالبان با افرادش در غزنی کشته شد

وزارت امور داخلۀ افغانستان اعلام داشت که یک فرمان‌دۀ مشهور گروه طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در جنوب افغانستان کشته شده‌است

مطالب اخیر