مطالب مرتبط:

کمپاین واکسین پولیو بعد از جنگ‌های اخیر در فراه دوباره آغاز گردید

در این کمپاین قرار است تا دو قطره واکسین پولیو برای اطفال زیر ۵ سال و تابلیت/قرص ضد کرم برای اطفال بالاتر از ۲ سال داده شود.

مطالب اخیر