مطالب مرتبط:

سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان برکنار شد

پیام آفتاب: بر بنیاد گزارش ها، مصطفی مهرزاد سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان از کارش برکنار شده است.

مطالب اخیر