مطالب مرتبط:

الکوزی: صادرات و واردات میان افغانستان و پاکستان جریان دارد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که با وجود افزایش تعرفه ها بر میوه تازه، هنوز هم روند صادرات و واردات میان افغانستان و پاکستان به خوبی جریان دارد خان جان الکوزی معاون این اتاق امروز ب

مطالب اخیر