مطالب مرتبط:

تلفات سنگین طالبان و هراس افگنان طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور

در این عملیات ها، دست کم ۶۴ تن شورشی به شمول ۲۸ تن داعشی کشته، ۳۸ تن زخمی و ۴ تن دستگیر گردیده اند

مطالب اخیر