مطالب مرتبط:

مرتضوی: برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی راه حل دریافت می‌شود

ریاست جمهوری افغانستان می گوید مشوره ها در مورد چگونگی ایجاد اصلاحات انتخاباتی با اقشار مختلف جامعه جریان دارد شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گف

مطالب اخیر