مطالب مرتبط:

حیدر عبادی: به زودی موصل از کنترل داعش بیرون خواهد شد

حیدر عبادی: به زودی موصل از کنترل داعش بیرون خواهد شد

مطالب اخیر