مطالب مرتبط:

محور: ربوده شدن بانوی آسترالیایی

پولیس کابل تاکنون به هیچ سرنخی درباره ربوده شدن یک بانوی آسترالیایی در کابل دست نیافته است.

مطالب اخیر