مطالب مرتبط:

فیفا: مسؤولان دولت افغانستان دیدگاه مشترکی برای اصلاح نظام انتخاباتی ندارند

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا اظهار داشت که مسؤولان دولت افغانستان در خصوص اصلاح نظام انتخابات دیدگاه مشترکی ندارند و اصلاح نظام انتخاباتی برای هر جناح، دارای تفاسیر متفاوتی است

مطالب اخیر