مطالب مرتبط:

تشریح استراتژی مبارزه با داعش دولت افغانستان

«محمد جاوید حسینی» نوشت اگر پشتیبانی ارتش افغانستان از نظامیان محلی درست و به موقع انجام نشود، نیروهای محلی نسبت به دولت بی‌اعتماد خواهند شد و فراتر از شکست، ممکن است مردم تحت فشار داعش، تسلیم شده و بخشی از این جریان شوند

مطالب اخیر