مطالب مرتبط:

روسای فدراسیون های ورزشی از سرپرستی«محمود حنیف» اعلام حمایت کردند

روسای های فدراسیون ورزشی کشور، حمایت خودشان را از «محمود حنیف» به حیث سرپرست کمیته ملی المپیک کشور در کابل اعلام کردند.

مطالب اخیر