مطالب مرتبط:

افغانستان و روند پیچیده مبارزه با فساد

سر مقاله: فساد در افغانستان به روند بسيار پيچيده اي تبديل شده است. از يک طرف تارهاي عنکبوتي فساد در تمام ادارات ريشه دوانيده و از طرف ديگر اين پديده با مافياي موادمخدر، تروريسم و غاصبان زمين ارتباط مستحکم برقرار کرده است. پيچيدگي فساد و درهم تنيدگي ...

مطالب اخیر