مطالب مرتبط:

عودت بیش از ۱۲۰۰ مهاجر از ایران

به گزارش ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات بیش از۱۲۰۰ نفر مهاجر افغان در چند روز گذشته، از ایران برگشتند.

مطالب اخیر