مطالب مرتبط:

بحث‌های سطحی سیاسی تلویزیون‌های افغانستان

8 صبح نوشت: بحث‌ها و نشست‌های سیاسی تلویزیون‌ها خیلی مبتذل و عوام‌زده شده است، در این نشست‌ها و میزگردها، کمتر تحلیل سیاسی صورت می‌گیرد.

مطالب اخیر