مطالب مرتبط:

بازگشت بیش از 800 هزار مهاجر به افغانستان

پیام آفتاب: مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین گفت: از آغاز سال جاری میلادی تاکنون بیش از 800 هزار مهاجر از ایران و پاکستان به کشور باز گشته اند.

مطالب اخیر