مطالب مرتبط:

صد هزار معتاد فقط در ولایت بلخ

همایشی به منظور بسیج علیه مواد مخدر از طرف ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ با همکاری سایر نهادهای غیر دولتی در شهر مزار شریف مرکز این ولایت برگزار شد

مطالب اخیر