مطالب مرتبط:

نگرانی نهادهای جامعۀ مدنی از افزایش تلفات غیرنظامیان

گروه مشترک کاری جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید که تلفات غیرنظامیان در امسال میلادی به‌گونۀ نگران‌کننده افزایش یافته‌است. این گروه از نیروهای خارجی نیز می‌خواهند که در جریان عملیات‌های شان برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان بیشتر دقت کنند.

مطالب اخیر