مطالب مرتبط:

محاکم صحرایی در افغانستان و نگرانی سازمان عفوه بین‌الملل

قرار است یک هیئت سازمان عفو بین الملل رسماً نگرانی هایش را بخاطر تخطی های حقوق بشری در افغانستان با مقام های افغان شریک بسازد این هیئت به ریاست مسئول بخش آسیای این سازمان در ما

مطالب اخیر