مطالب مرتبط:

وزیر احیأ و انکشاف دهات با رئیس بانک جهانی دیدار کرد.

آقای نصیر احمد درانی با آقای شباب چوهدری ملاقات تعارفی نمود…

مطالب اخیر