مطالب مرتبط:

شمار آورگان جنگ در کشور به بیش از ۹۵ هزار فامیل رسیده است

محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری با اشاره به بیجا شدگان داخلی در اثر جنگ های اخیر در کشورگفت: شمار آورگان در یازده ولایت کشور به ۹۵۵۷۵ فامیل رسیده است.

مطالب اخیر