مطالب مرتبط:

تفاهمنامه اقتصادی با ازبکستان امضا خواهد شد

پیام آفتاب: سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان از امضای یک تفاهمنامه همکاری های اقتصادی و تجارتی با ازبکستان خبر داد.

مطالب اخیر