مطالب مرتبط:

46 پیلوت افغان به هدف آموزش‌های بیشتر به هند اعزام شدند

قاسم رحیمی، سخنگوی اداره هوانوردی کشور امروز به کلید گفت این پیلوت‌ها برای تجربه و آموزش‌های بیشتر به هند اعزام شده‌اند رحیمی می‌افزاید این پیلوت‌ها پس از فراگیری آموزش‌های لازم، دوباره کار خود را در میدان‌های هوایی افغانستان از سر خواهند گرفت

مطالب اخیر