مطالب مرتبط:

فخری: پروسه ثبت دارایی مقامات جلو فساد را می‌گیرد

اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر ثبت دارایی مقام های بلند پایه تأکید ورزیده می گوید، پروسه ثبت دارایی این مقام ها می تواند برای جلوگیری از فساد مؤثر باشد. سید حسین فخری رئیس این ادار...

مطالب اخیر