مطالب مرتبط:

وزارت معارف خواهان کمک از ادارات ملی و بین المللی شد

وزارت معارف افغانستان از ادارات ملی و بین المللی در کشور خواست تا کمپیوتر ها و سایر وسایل تخنیکی اضافی شان را به معارف این کشور کمک کنند عطا الله واحدیار مشاور این وزارت امروز در مراسمی به مناسب

مطالب اخیر