مطالب مرتبط:

ثبت۳۹مورد بمباران توسط تروریستها

ثبت ۳۹ مورد بمباران توسط گروه های مسلح طی ۲۴ ساعت گذشته و افزایش مناطق ملحق به عملیات آشتی به ۸۹۳ منطقه از جمله اخبار و تحولات سوریه است.

مطالب اخیر