مطالب مرتبط:

کوریای جنوبی: کوریای شمالی سه موشک بالستیک را به سوی دریای جاپان شلیک کرده است

کوریای جنوبی کوریای شمالی سه موشک بالستیک را به سوی دریای جاپان شلیک کرده است

مطالب اخیر