مطالب مرتبط:

رییس جمهور غنی به منظور بررسی اوضاع امنیتی غور به این ولایت سفر کرد

رئیس جمهور حین عزیمت به میدان هوایی فیروزکوه، پس از معاینۀ قطعۀ ویژۀ نظامی، با اهدای دسته های گل و خوانش ترانۀ میهنی از سوی شماری از نوجوانان معارف وهمچنین از سوی مسوولین محلی، متنفذین، بزرگان، جوانان و باشنده گان ولایت غور مورد استقبال و مشایعت گرم قرار گرفت.

مطالب اخیر